Author Archives: wenus

ERP – zmeny údajov v knihách ERP

Finančné riaditeľstvo SR vydalo v júni 2015 metodické usmernenie ku zmenám vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Zmeny údajov v knihe o ERP majú byť zmenené tak, aby spĺňali účinnosť zákona v daných bodoch od 01.04.2015 a 01.07.2015.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľovi, v prípade ak zamestnáva 20 a viac zamestnancov, vzniká povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak úrad práce sociálnych vecí a rodiny má v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ si môže túto povinnosť splniť aj

Reťazenie a predlžovanie dočasných pridelení zamestnancov od 01.03.2015

Hlavné zmeny Novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2015 nastali v dočasnom prideľovaní zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi. Právna úprava obmedzujúca reťazenie dočasných pridelení zamestnancov uvedená v Zákone o službách zamestnanosti bola Novelou Zákonníka práce, účinnou od 01.03.2015 v pozmenenom znení prenesená  do § 58 od. 6  Zákonníka práce nasledovne:

« Older Entries Recent Entries »