Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 01.06.2019

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15. mája 2019
OPATRENIE o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:


Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a)  jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,
b)  osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.