Cestovné náhrady od 1.6.2018

Cestovné náhrady alebo diéty si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa prostredníctvom vyúčtovania služobnej cesty. Výška cestovných náhrad je ovplyvnená krajinou (tuzemská alebo zahraničná služobná cesta) a dĺžkou trvania služobnej cesty. Od 1.6.2018 sa výška cestovných náhrad zvyšuje nasledovne:

 

 5 – 12 hodín   12 – 18 hodín   Nad 18 hodín 
           
 4,80 €    7,10 €    10,90 €  

 

Výška diét (cestovných náhrad) pre jednotlivé krajiny podľa dĺžky pracovnej cesty:

 

 Krajina   Do 6 hodín   5 – 12 hodín   Nad 12 hodín 
               
 Bulharsko   9 €   18 €   36 € 
 Česká republika   150 CZK   300 CZK   600 CZK 
 Chorvátsko   10 €   20 €   40 € 
 Dánsko   85 DKK   190 DKK   380 DKK 
 Chorvátsko   10 €   20 €   40 € 
 Fínsko   12,50 €   25 €   50 € 
 Francúzsko   11,25 €   22,50 €   45 € 
 Grécko   10,50 €   21 €   42 € 
 Maďarsko   9,75 €   19,50 €   39 € 
 Nemecko   11,25 €   22,50 €   45 € 
 Nórsko   105 NOK   210 NOK   420 NOK 
 Poľsko   9,25 €   18,50 €   37 € 
 Rakúsko   11,25 €   22,50 €   45 € 
 Slovinsko   9,50 €   19 €   38 € 
 Španielsko   10,75 €   21,50 €   43 € 
 Švajčiarsko   20 CHF   40 CHF   80 CHF 
 Spojené kráľovstvo   9,25 GBP   18,50 GBP   37 GBP 
 Srbsko   10,75 €   21,50 €   43 € 
 Švédsko   113,75 SEK   227,50 SEK   455 SEK 
 Taliansko   11,25 €   22,50 €   45 € 
 Turecko   11 €   22 €   44 € 
 Ukrajina   9,25 €   18,50 €   37 €