Naše služby

Ponúkame Vám

účtovné služby

poradenské služby

administratívne služby

Okrem služieb pre našich klientov (účtovné, poradenské a administratívne), Vám ponúkame úplne zadarmo aktuálny prehľad zmien týkajúcich sa daňových zákonov, obchodného zákonníka, podnikateľských smerníc, noriem a upozornení, ktoré sa nachádzajú na našej web-stránke v sekcii aktuality.