Category Archives: Poisťovne

Covid-19 : Ako požiadať o nemocenskú dávku

Sociálna poisťovňa elektronicky informovala o postupoch počas pandémie Korona vírusu na Slovensku nasledovne: Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila z rizikových oblastí, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Akrozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj

Covid-19 : Ako požiadať o ošetrovné

Sociálna poisťovňa elektronicky informovala o postupoch počas pandémie Korona vírusu na Slovensku nasledovne: Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného: a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus b/ Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v