Ponúkame Vám poradenské služby

– celková daňová optimalizácia
– daňové, účtovné (jednoduché aj podvojné účtovníctvo) a finančné poradenstvo
– vrátenie Vašej DPH z iných štátov EÚ
– personalistika (vypracujeme Vám zmluvy alebo dohody s pracovníkmi, vybavíme celkovú Vašu personálnu agendu)
– registrácia na Daňovom úrade, Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach
– komunikácia a zastupovanie pred úradmi