Ponúkame Vám administratívne služby

– vypracovanie firemných smerníc
– vypracovanie a evidencia cestovných príkazov
– vypracovanie a evidencia knihy jázd
– vystavenie a zaslanie vyšlých faktúr – v slovenčine, nemčine, angličtine alebo maďarčine
– urgencia faktúr po splatnosti / vystavovanie a vybavovanie upomienok odberateľom
– preklady mailov a ostatnej korešpondencie do/z anglického a nemeckého jazyka