Stravné a cena gastro lístkov od 1.7.2019

Nárok na stravné má zamestnanec, ktorý v danej pracovnej zmene odpracuje viac ako 4 hodiny.

Od 1.7.2019  sa zmení cena stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme zo 4,80-€ na 5,10-€, čo má za následok aj úpravu výšky gastro lístkov, poskytovaných zamestnávateľom pre zamestnancov.

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, má zamestnávateľ povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla, naviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Pre zamestnávateľa to znamená, že si bude môcť do výdavkov zahrnúť najviac 55 % z 5,10-€, t. j. 2,81-€ (doteraz to bolo 55% zo 4,80-€, t.j. 2,64-€).

Živnostníci a podnikajúce osoby si môžu od 01.07.2020 uplatniť do daňovo uznaných výdavkov stravné v hodnote 5,10-€ za každý odpracovaný deň. (t.j.100 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín).

Zároveň Zákonník práce hovorí, že hodnota stravného lístka musí predstavovať minimálne 75% zo stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín. Znamená to, že minimálna hodnota stravného lístka vzrastie na 3,83-€ (t.j. 5,10 x 0,75), Doteraz bola minimálna hodnota stravného lístka vo výške 3,60-€.