Potvrdenie o PN (pracovnej neschopnosti) môže vystaviť už aj kúpeľný lekár

V súvislosti s novelou zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) vydala Slovenská poisťovňa dňa 17.10.2014 na svojej web-stránke upozornenie na zmeny týkajúce sa uznávaní dočasných pracovných neschopností.

 

S účinnosťou od 01.07.2014 môže dočasnú zdravotnú neschopnosť uznať:

– všeobecný lekár,

– pediater,

– gynekológ-pôrodník

lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (v prípade hospitalizácie).

A nakoľko jedným zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sú aj prírodné liečebné kúpele a kúpeľná liečebňa, poisťovňa akceptuje aj dočasnú pracovnú neschopnosť vystavenú v kúpeľoch, čiže potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré vystavil kúpeľný lekár.