Category Archives: podnikanie

Covid-19 : Ako požiadať o ošetrovné

Sociálna poisťovňa elektronicky informovala o postupoch počas pandémie Korona vírusu na Slovensku nasledovne: Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného: a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus b/ Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 01.06.2019

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15. mája 2019 OPATRENIE o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne: Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy prea)  jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,b)  osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.

Recent Entries »