Category Archives: Zákonník práce

Novela Zákonníka práce – Prezumpcia dočasného pridelenia od 01.03.2015

Čiastočne pozmenená tzv. prezumpcia dočasného pridelenia bola schválenou novelou dňa 28.01.2015, ktorá nadobudne svoju účinnosť 01.03.2015, presunutá do Zákonníka práce. Ide o obchodný vzťah, kedy sa dodávateľ s odberateľom dohodnú na poskytnutí zamestnancov dodávateľa pre odberateľa a za účelom obídenia porovnateľných pracovných a mzdových nárokov dočasne prideleného zamestnanca u užívateľského

Recent Entries »