Zmeny stravného od 1.12.2016

Vláda tento týždeň schválila Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú sumy stravného platné pre tuzemské pracovné cesty. Opatrenie nadobúda účinnosť dňa 01.12.2016.

Sumy stravného sa zvýšia nasledovne:  

–  4,50 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

–  6,70 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

– 10,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Zmené sumy stravného ovplyvnia aj hodnotu stravných lístkov a príspevok zamestnávateľa, pričom od 1.12.2016 sú platné pre zamestnávateľa nasledovné hodnoty:

 

–          Maximálna daňovo uznateľná suma príspevku zamestnávateľa na stravný lístok je 2,48 € (55% zo sumy 4,50 = 2,475 – zaokrúhlené na 2,48)

–          Minimálna hodnota stravného lístku je 3,38 € (75% zo sumy 4,50 = 3,375 – zaokrúhlené na 3,38)

 

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty je potrebné zohľadniť už pri stravných lístkoch vydaných na mesiac december 2016 a tuzemských pracovných cestách vykonaných v mesiaci december 2016.