Zmena hodnoty stravného od 01.11.2014

Dňa 29.10.2014 bolo v zbierke zákonov zverejnené odsúhlasenie opatrení týkajúcich sa zmien stravných jednotiek, platné od 01.11.2014.

 

Hodnoty stravného sa menia nasledovne: 4,20 EUR pre časové pásmo 5 – 12 hodín (zmena o 0,20 EUR)

6,30 EUR pre časové pásmo 12 – 18 hodín (zmena o 0,30 EUR)

9,80 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín (zmena o 0,50 EUR) 

Zvýšenie stravného má dopad aj na stravné lístky, t.j. po novom bude minimálna hodnota stravných lístkov 3,15 EUR (minimálna hodnota stravných lístkov do 31.10.2014 bola 3,00 EUR)