Vzťahy s tuzemskými závislými osobami

Od 01.01.2015 sa problematika dokumentácie transférového oceňovania týka nielen vzťahov so zahraničnými, ale aj pri obchodovaní s tuzemskými závislými osobami.

Pri obchodovaní s tuzemskými firmami je potrebné si dávať pozor na ekonomické, personálne alebo iné prepojenie. Čiže ak majú napríklad dve spoločnosti rovnakého konateľa, treba vypracovať dokumentáciu k metóde oceňovania a dodržiavať ju. S uvedeným budú mať zvýšenú administratívnu náročnosť najmä spoločnosti so skupinovou štruktúrou, ktoré budú tento rok pri oceňovaní a dodržiavaní zásad pod drobnohľadom finančného úradu.

Spoločnosti by si mali dať pozor najmä na najčastejšie vyskytujúce sa poskytované pôžičky a úvery, manažérske služby a licencie, no a samozrejme nákup a predaj bežných tovarov a služieb.