Nové SRO so základným imaním len 1,-EUR

Od 01.01.2015 bude možnosť zakladať spoločnosti s ručením obmedzeným s výškou základného imania len 1,-EUR. Touto zmenou obchodného zákonníka nastala aj úprava minimálneho vkladu spoločníka SRO zo súčasných 750,-EUR na 1,-EUR.

Zmeny vláda schválila najmä v očakávaní zjednodušenia podnikania a najmä zakladania spoločností s ručením obmedzeným.

 

Na jednoeurové sro-čky sa budú vzťahovať čiastočne iné pravidlá, ako na klasické sro:

  • v prípade, ak spoločnosti budú dosahovať hodnotu základného imania do 25.000,-EUR, budú povinné na všetkých obchodných dokumentoch uvádzať výšku tohoto základného imania a zároveň aj výšku jeho splatenia. Za takýto dokument sa považuje aj webová stránka spoločnosti.
  • spoločnosti môžu mať maximálne 5 spoločníkov
  • spoločnosti, ktoré budú mať základné imanie nižšie ako 5.000,-EUR môžu spoločníkom vyplácať podiely zo zisku len do 75% čistého zisku spoločnosti a zároveň ak by si spoločnosť mala týmto spôsobom spôsobiť úpadok, nemôže si podiely vyplatiť
  • povinnosť konateľov zvolať valné zhromaždenie v prípade, ak vykazovaná (alebo predpokladaná) strata spoločnosti presiahne hodnotu 1/3 základného imania