Návrh novely Obchodného zákonníka 09.12.2014 neprešiel

Novela Obchodného zákonníka, ktorá mala byť platná od 01.01.2015 nebola tento týždeň v utorok 09.12.2014 schválená prezidentom SR.

Z uvedeného vyplýva, že od 01.01.2015 bude aj naďalej v platnosti aktuálne platné znenie Obchodného zákonníka a jeho novela, o ktorej sme Vás informovali v článku zo dňa 06.11.2014 nebola schválená.

– išlo predovšetkým o možnosť zakladať takzvané jednoeurové sro-čky a povinnosť uvádzať údaje o splatení/nesplatení základného imania vo všetkých obchodných dokumentoch spoločnosti pri spoločnostiach so základným imaním nižším ako 25.000,-EUR.