Covid-19: Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. – všeobecná časť

Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Cieľom zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie. Dátum publikácie:6. 4. 2020 Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančné právoObchodné právo / Hospodárstvo a hospodárenie, ekonomika / Národné hospodárstvo

Všeobecná časť

Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá je následkom šírenia koronavírusu.

Cieľom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie.