Covid-19: Čo ak firma nevie zaplatiť preddavky na daň?

V prípade, ak firma alebo podnikateľ nie je schopný kvôli situácii vzniknutej z dôvodu Covid-19 uhrádzať preddavky na daň z príjmov z zákonom stanovenej lehote a výške, môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak. Správca dane daňovníkovi povolí platenie preddavkov inak, podľa žiadosti, bez doloženia akéhokoľvek iného dokladu. (pozor! uvedené opatrenie platní len počas krízového obdobia Covid-19)