Minimálna mzda od 01.01.2018

Vláda SR rozhodla o zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 435,-€ na 480,-€ od 01.01.2018.

Minimálna hrubá hodinová mzda týmto stúpne o 0,259-€ na hodnotu 2,759-€ (aktuálne 2,500-€).

Nakoľko sa odpočítateľná položka na zdravotné poistenie nezvýši a zostáva aj naďalej na úrovni 380,-€, minimálna čistá mzda stúpne z 374,11-€ iba na 403,18-€.

Výška minimálnych miezd je neustále prerokúvaná, pričom konsenzus hľadania aktuálnej hranice je vždy sporným bodom medzi vládou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  SR. 

Vývoj minimálnych hrubých miezd na Slovensku sa v posledných rokoch menil nasledovne:

2018     480,-€

2017     435,-€

2016     405,-€

2015     380,-€

2014     352,-€

2013     338,-€

2012     327,-€

2011     317,-€

2010     308,-€