Minimálna mzda od 01.01.2016

Dňa 7.10.2015 bolo Vládou SR schválené Nariadenie vlády č. 279/2015, ktoré upravuje s platnosťou of 1.1.2016 výšku minimálnej mzdy pre plný pracovný úväzok na 405,-€.

V prípade, ak zamestnanec (ktorý nemá deti a neuplatňuje si nezdaniteľnú položku na manželku) poberal minimálnu mzdu v roku 2015, jeho hrubá mzda bola 380,-€ a čistá mzda 339,09-€. V roku 2015 už jeho hrubá mzda 404,-€ a jeho čistý príjem oproti roku 2015 vzrastie o 15,92-€ teda až na 355,01-€.

To znamená, že hrubá minimálna hodinová mzda sa od 1.1.2016 zvyšuje z 2,184-€ na 2,328-€.

Pre rôzne stupne náročnosti práce sú od 1.1.2016 určené nasledujúce minimálne hrubé mesačné mzdy:

1. stupeň: 405,-€

2. stupeň: 486,-€

3. stupeň: 567,-€

4. stupeň: 648,-€

5. stupeň: 729,-€

6. stupeň: 810,-€