Category Archives: DPFO

Platenie preddavkov FO na DzP od 01.01.2015

Platenie preddavkov na daň je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Novela zákona o dani z príjmov (ďalej len “DzP”) účinná od 01.01.2015 má značne zjednodušiť platenie preddavkov u daňovníka a zúžiť

Recent Entries »